Zpět

Obchodní podmínky
Honzy Bartoše

1. KDO JSEM A CO DĚLÁM?

Ahoj, jsem Honza Bartoš. Zkrotím vaši reklamu na Facebooku a nakopnu ji k pořádným výkonům.

Tyto stránky provozuji pro to, abyste si prostřednictvím nich mohli objednat moje služby především v oblasti reklamy – tedy konzultace, supervizi, audit, správu dynamické reklamy, správu reklamních kampaní či školení.

 • 1.1. Jsem honzabartos.cz s.r.o., se sídlem Roháčova 145/14, 130 00, Praha 3 – Žižkov, IČ 09285075, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 332822 („honzabartos.cz“, „“).
 • 1.2. Může mezi námi dojít buďto k uzavření:
  • smlouvy o poskytování služeb (dále jen „mé služby“), která mezi mnou a vámi (dále jen „vy“, „klient“) může být uzavřena po provedení objednávky prostřednictvím mých webových stránek;
  • smlouvy, která mezi námi vznikne na základě objednávky školení prostřednictvím mých webových stránek (dále jen „školení“).
 • Tyto obchodní podmínky potom upravují naše vzájemná práva a povinnosti, která vzniknou v souvislosti nebo na základě těchto smluv.
 • Moje služby s ohledem na jejich povahu poskytuji jen podnikatelům. Proto, prosím, mějte na paměti, že uzavřením smlouvy se mnou potvrzujete, že mé služby poptáváte pro své podnikatelské účely.

2. OBJEDNÁVKA MÝCH SLUŽEB

Jak probíhá objednávka mých služeb? Nic složitého – prostě napište a domluvíme se.

Formálně to funguje tak, že poptáte služby prostřednictvím formuláře, e-mailu nebo jiného komunikátoru, já vám nabídnu konkrétní podmínky, pokud je odsouhlasíte, máme uzavřenou smlouvu.

Podrobnosti k mým službám (vyjma školení, ta jsou upravena níže) si přečtěte zde:

 • 2.1. Na základě objednávky některé z mých služeb nevzniká sám o sobě mezi námi žádný smluvní vztah – po provedení objednávky vás budu informovat o podrobnostech týkající se dané služby, zejména o volných termínech, předpokládaném obsahu a ceně za poskytnutou službu. Smluvní vztah mezi námi vznikne až na základě vzájemného odsouhlasení služby, rozsahu a ceny.
 • 2.2. Vezměte, prosím, na vědomí, že si vyhrazuji právo odmítnout jakéhokoliv klienta, u něhož shledám poskytnutí mých služeb jako nevhodné, nepotřebné nebo neúčelné.
 • 2.3 Pokud si objednáte službu v podobě komplexní správy a nastavení reklam na Facebooku, potom (pokud se nedomluvíme jinak), platí, že:
  • služby poskytuji měsíčně, po dobu neurčitou
  • za tuto službu účtuji paušální měsíční částku – vždy za uplynulý kalendářní měsíc
  • faktura má splatnost 14 dní
  • v odměně nejsou hotové náklady (poplatky za reklamu, obsah, apod.)
  • pokud nemohu službu poskytovat z důvodu na vaší straně (například Facebookový účet nemá dostatečné finanční prostředky, nepředali jste přístupy k účtu apod.), vzniká mi nárok na paušální náhradu za pro vás vyhrazený čas – její výše odpovídá smluvené měsíční odměně
  • plněním mohu pověřit naše subdodavatele, spolupracující odborníky

3. OBJEDNÁVKA ŠKOLENÍ

Pokud si chcete pro změnu objednat školení, přečtěte si prosím níže uvedené podmínky:

 • 3.1. Objednat školení si můžete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem. Před odesláním objednávky si můžete zkontrolovat své údaje a případně je opravit – podobu, v jaké údaje do objednávkového formuláře vyplníte, budu považovat za správnou a aktuální.
 • 3.2. Vaši objednávku považuji za návrh smlouvy – k uzavření smluvního vztahu mezi námi dojde okamžikem mého potvrzení vaší objednávky, které vám zašlu na uvedenou e-mailovou adresu.
 • 3.3. Účast na školení je podmíněna zaplacením registračního poplatku. V ceně registračního poplatku je zahrnut vstup pro 1 osobu a prezentace školení. V některých případech mohu rozhodnout o tom, že budu poskytovat i videozáznam školení, ale není na něj automaticky nárok.
 • 3.4. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem autorem všech dodávaných materiálů a výlučným vykonavatelem všech majetkových práv k dílům. To znamená, že bez mého souhlasu například nemůžete mé materiály zpřístupňovat nikomu jinému – ani na internetu, ani v hmotné podobě, a to ani v podobě výňatků z daných materiálů či jejich jednotlivých částí. Bez mého dovolení také nelze materiály jakkoliv upravovat nebo třeba je spojovat do jiných děl (tedy např. vkládat prezentace do jiných prezentací), ať už samostatných nebo souborných.
 • 3.5. Na školeních se pořizují fotografie, eventuálně audiovizuální záznamy pro účely propagace na webu a sociálních sítích po dobu 3 let od realizace akce. Toto pořízení je na základě tzv. oprávněného zájmu – pokud nebudete chtít být zachyceni, sdělte mi to, prosím, jakkoliv, nejpozději při vstupu na školení, případně fotografovi či kameramanovi. V takovém případě nebudete na záznamu zachyceni.
 • 3.6. Zrušení registrace na školení musí být provedeno e-mailem na adresu ja@honzabartos.cz nebo telefonicky na číslo 774 431 534.
 • 3.7. Storno poplatky za zrušení účasti na školení jsou:
  • do 1 týdne před konáním školení = vrácení 100% registračního poplatku;
  • od 6. kalendářního dne včetně před konáním školení = vrácení 30% registračního poplatku;
  • od 3. kalendářního dne včetně před konáním školení = registrační poplatek se nevrací.
 • 3.8. Poměrná část registračního poplatku bude vrácena do 14 dní od mého potvrzení obdržení čísla příslušného bankovního účtu, na který si budete přát danou část registračního poplatku vrátit.
 • 3.9. Pokud se nemůžete zúčastnit a pokud to nebude nepřiměřeně komplikované, nemám problém s tím, aby se školení účastnil váš náhradník. V takovém případě mne, prosím, neprodleně kontaktujte a domluvíme se.
 • 3. 10. Vezměte, prosím, na vědomí, že mohu změnit termín nebo místo konání školení. Pokud k tomu dojde, kontaktuji vás na vámi uvedenou e-mailovou adresu s tím, že můžete buďto požadovat vrácení ceny školení, pokud jste ji již zaplatili anebo si vybrat jiný termín a místo školení, pokud na něm bude ještě volné místo. Také mohu jednostranně změnit školení z offline formy na formu online – zejména s ohledem na události spojené s tzv. vyšší mocí, například v případě karantén apod.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kolik budete za mé služby platit zase záleží na naší domluvě. Jakými způsoby ale můžete platit a další platební podmínky si přečtěte zde:

 • 4.1. Registrační poplatek za školení a cenu za mé služby, kterou si domluvíme individuálně, můžete uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na účet č.670100-2207995374/6210, vedený u společnosti mBank.
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.
 • 4.2. Pokud se tak domluvíme, můžete hradit cenu za mé služby také formou zálohy.
 • 4.3. Pokud budete platit převodem, prosím vás o uhrazení registračního poplatku nebo ceny za služby společně s uvedením variabilního symbolu platby.
 • 4.4. Po uhrazení služby ceny vám vystavím daňový doklad. Jsem plátcem daně z přidané hodnoty.
 • 4.5. Podle zákona o evidenci tržeb jsem povinen vám vystavit účtenku. Zároveň jsem povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. CO KDYŽ SLUŽBY NEBO ŠKOLENÍ BUDOU MÍT NĚJAKOU VADU?

Snažím se vám dodat mé služby v co nejkvalitnějším stavu, někdy se však i při vynaložení veškeré péče může stát, že služba může být nějakým způsobem vadná. V následujícím odstavci je popsáno, jak v takových případech postupovat a jak probíhá uplatnění práv z vadného plnění.

 • 5.1. Pokud máte za to, že poskytnutá služba nebo školení má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména občanský zákoník). Vezměte ale, prosím, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba nebo školení neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.
 • 5.2. Reklamaci uplatněte na ja@honzabartos.cz.
 • 5.3. K reklamaci uveďte vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Vše vyhodnotím bezodkladně.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K objednávce služeb, školení nebo k uzavření smlouvy a plnění z ní potřebuji znát vaše osobní údaje. Zpracovávám Vaše osobní údaje v souladu se zákonem a jsou u mne v bezpečí. Více podrobností si můžete přečíst v následujícím textu:

 • 6. 1. K naplnění smlouvy zpracovávám, jako správce osobních údajů, vaše následující osobní údaje:
  • V případě objednávky služeb přes kontaktní formulář:
   • Jméno, příjmení;
   • E-mailovou adresu;
   • Webová stránka;
   • Dotaz;
  • V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb:
   • Jméno, příjmení;
   • E-mailovou adresu;
   • Webová stránka, pokud se jedná o osobní údaj;;
   • Fakturační adresu;
   • Případně IČ;
  • V případě objednávky školení:
   • Jméno, příjmení;
   • E-mailovou adresu;
   • Telefonní číslo;
   • Název společnosti;
   • IČ, DIČ;
   • Fakturační adresu;
  • v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), a to za účelem umožnění komunikace mezi vámi a mnou a případně následné poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
  • V případě, že mne kontaktujete přes kontaktní formulář, ale nakonec k uzavření smluvního vztahu nedojde, budu vaše osobní údaje uchovávat po dobu 6 měsíců.
  • V případě, že mezi námi k uzavření smluvního vztahu dojde, budu uchovávat a zpracovávat vaše osobní údaje je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
  • Výše uvedené zpracování je umožněno na základě
   • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
   • a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
 • 6.2. Na e-mailovou adresu vám mohou být v případě uzavření smlouvy zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu na adresu ja@honzabartos.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailovou adresu budu za tímto účelem zpracovávat po dobu 3 let od uzavření smlouvy.
 • 6.3. Prohlašuji, že veškeré vaše osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé platebních bran, kterým jsou případně vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky, zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou
  • poskytovatel softwaru GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030;
  • naši spolupracující odborníci, coby subdodavatelé služeb;
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužívám.
 • 6.4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
  • vyžádat si u mne přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po mně výmaz osobních údajů – výmaz provedu, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo mými oprávněnými zájmy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mne nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • 6.5. Pokud mi v rámci spolupráce zpřístupníte osobní údaje vašich klientů ve smyslu Nařízení, jako správce takových osobních údajů máte povinnost mne upozornit na nakládání s osobními údaji a zajistit dostatečné právní i faktické zabezpečení, které Nařízení po správci i zpracovateli osobních údajů požaduje. Pro tyto případy uzavíráme zpracovatelskou smlouvu, která je přílohou těchto obchodních podmínek.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tady už mé obchodní podmínky končí, tak si přečtěte závěrem několik posledních, ale důležitých slov:

 • 7.1. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem.
 • 7.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • 7.3. Vezměte, prosím, na vědomí, že obchodní podmínky mohu, zejména z důvodu vyvolaného změnou právních předpisů, v nezbytném rozsahu měnit či doplňovat. Změnu oznámím nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti nových obchodních podmínek na webové stránce. Pokud nevyužijete v tuto dobu práva smlouvu vypovědět, má se za to, že s novým zněním obchodních podmínek souhlasíte.

V Praze, dne 15.7.2018

Přílohy