Ano, máme čas a přijímáme nové klienty. Napište nám a zjistěte, co pro vás můžeme udělat. Kontaktovat

Zásady práce s vašimi osobními údaji

Jsem honzabartos.cz s.r.o., se sídlem Roháčova 145/14, 130 00, Praha - Žižkov, IČ 092 85 075, jsem zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 332822.


Kontaktní údaje jsou:
E-mail: ja@honzabartos.cz
Tel. č.: 774 431 534

V rámci podnikání zpracovávám některé osobní údaje. Více se o tom dočtete v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je známé jako GDPR.

A. Zpracování osobních údajů v případě vaší poptávky

Pokud poptáváte moje školení nebo služby, budu pracovat s údaji, které v poptávce zadáte. Nejčastěji to je e-mailová adresa, jméno, příjmení, firma, případně telefonní číslo a vaše bližší požadavky.

Tyto údaje budu zpracovávat pro odbavení vaší poptávky, po dobu nezbytně nutnou. Pokud spolupráci nenavážeme, budu vaše osobní údaje zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

Toto zpracování mi povoluje GDPR (čl. 6 odst. 1 písm. b) - jednání o smlouvě)

B. Zpracování osobních údajů v případě poskytování služeb

Pokud jste mým klientem, budu pracovat s vašimi fakturačními a kontaktními údaji a dále budu evidovat poskytnuté služby a podklady, které se k nim vážou.

S těmito údaji pracuji, abych mohl poskytnout dohodnuté služby nebo školení, tyto služby či školení fakturovat a dále abych splnil povinnosti, které mi plynou z právních předpisů (hlavně v oblasti daní a účetnictví).

Tyto údaje budu zpracovávat po dobu poskytování služeb a dále po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (nejčastěji je to doba 10 let od posledního poskytnutí služby, která plyne z daňových předpisů).

Toto zpracování mi povoluje GDPR (čl. 6 odst. 1 písm. b) - plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) – plnění zákonných povinností).

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud se mi zapíšete do newsletteru nebo pokud jste můj klient, použiji vaši e-mailovou adresu pro rozesílku novinek.

Do mailing listu si vás zařazuji na 2 roky od udělení vašeho souhlasu nebo posledního odebrání mých služeb.

V případě, že jste můj klient, umožňuje mi to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste mi to nezakázali. V případě zápisu do newsletteru je zpracování na základě vašeho souhlasu.

Souhlas můžete vzít kdykoliv zpátky, případně rozesílku přímo prostřednictvím zaslaného newsletteru odhlásit.

D. Focení na offline akcích

Na mých akcích se mohou pořizovat fotografie nebo videozáznamy.

Akci chci zachytit pro interní účely (archivace), a také pro promo na webových stránkách a sociálních sítích Facebook a LinkedIn, případně Instagram.

Fotografie nebo videozáznam budu aktivně používat po dobu 10 let od jejich pořízení.

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu.

Proti takovému zpracování můžete podat tzv. námitku. Pokud si tedy nepřejete být na fotografiích nebo videu zachyceni, kontaktujte mě nebo organizátora/fotografa na místě akce.

Kdo se k datům může dostat?

Vaše osobní údaje zůstávají u mě a starám se o ně s maximální péčí. Přesto byste měli vědět, že osobní údaje (často v zašifrované podobě) mohou být přístupné i jiným osobám, protože pro své podnikání využívám jejich nástroje a služby. Jsou to:

  • poskytovatel fakturačního nástroje
  • poskytovatelé účetních, daňových a poradenských služeb
  • poskytovatel rozesílkového nástroje
  • poskytovatelé marketingových a IT služeb
  • organizátoři akcí

Vaše osobní údaje zůstávají na území Evropské unie, s výjimkou amerických nástrojů – používám ty, které se přihlásily do schváleného programu Data Privacy Framework.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním práva?

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mě v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nepracuji správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Nemám jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, data nijak neprofiluji.

Nezávazná poptávka

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů